Mar.31

เพลง เปาบุ้นจิ้น ร้องไทย – ดอน สอนระเบียบ

แผ่นดินไหนไร้คุณธรรม มีแต่คนหวังความยิ่งใหญ่ คอยคิดเอาแต่ได้ใฝ่หาทาง
จะทางไหนขอเพียงมีมา ยอมกระทำแม้การเข่นฆ่า เพียงให้รวยเงินตรากว่าใครใคร

แผ่นดินไหนไร้ความเป็นธรรม ใครร่ำรวยแล้วคนชมชื่น คนที่ดียากจนสุดท้อใจ
หากทำดีแล้วคอยกังวล คนไม่ดีขวางทางคอยแกล้ง คงไร้คนมีใจใฝ่ทำดี

หนใดแห่งใดกังฉินครอง ความร่มเย็นก็ห่างหาย ประชาทุกข์เข็ญ ลำเค็ญไปทุกแห่งหน เมื่อไหร่จะมี
เป่าจิ่งเทียน เป่าบุ้นจิ้น ไม่หวั่นเกรงสิ่งเลวร้าย ใครผิดตัวบทกฎหมาย ก็ต้องชดใช้อาญาแผ่นดิน

แผ่นดินไหนไร้คุณธรรม มีแต่คนหวังความยิ่งใหญ่ คอยคิดเอาแต่ได้ใฝ่หาทาง
จะทางไหนขอเพียงมีมา ยอมกระทำแม้การเข่นฆ่า เพียงให้รวยเงินตรากว่าใครใคร

หนใดแห่งใดกังฉินครอง ความร่มเย็นก็ห่างหาย ประชาทุกข์เข็ญ ลำเค็ญไปทุกแห่งหน เมื่อไหร่จะมี
เป่าจิ่งเทียน เป่าบุ้นจิ้น ไม่หวั่นเกรงสิ่งเลวร้าย ใครผิดตัวบทกฎหมาย ก็ต้องชดใช้อาญาแผ่นดิน

หนใดแห่งใดตงฉินครอง ความร่มเย็นก็แผ่ไป ประชาสดใส เรืองรองไปทุกแห่งหน เมื่อไหร่จะมี
เป่าจิ่งเทียน เป่าบุ้นจิ้น ไม่หวั่นกลัวเหล่าภัยพาล มันอยู่ในกฎหลักเกณฑ์ นั่นแหละความหวังของชาวประชา

Comments

comments

Politics,Music
Share this Story:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

About admin