Aug.30

คมวาทะเจ้าสัว – ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์

เวลามีปัญหาในองค์กร ปัญหาชีวิตและสุขภาพ
จะมีทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหลายรูปแบบ
แต่ที่สำคัญต้องมีสติ และมีความรักเป็นพื้นฐานสำคัญ
จากนั้นจึงค่อยใช้ปัญญา เพราะปัญญาช่วยให้มองเห็นหนทาง
ของการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนที่สุด
ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์

Comments

comments

Spirit,คมวาทะ
Share this Story:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

About admin